Nieuws Bezoek Fabriek Logistiek

Bezoek Fabriek Logistiek

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

Werkbezoek aan de Fabriek Logistiek in Gent

Op woensdag 23 maart 2022 brachten we met projectpartners van Zeeland Connect, Zeeuwse ondernemers en onderwijsinstellingen een bezoek aan Fabriek Logistiek in Gent. Fabriek Logistiek is de eerste logistieke testruimte in België, gelegen aan Tech Lane Gent bij Zwijnaarde. Projectmanager Danny Vanrijkel van POM Oost-Vlaanderen  gaf een uitvoerige rondleiding en liet ons alle mogelijkheden zien. Het mooie van dit concept is dat ook vanuit Zeeland gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten!

Mogelijkheden Fabriek Logistiek

Dit praktische testcentrum brengt alle logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring, theorie en expertise samen. Je legt je logistieke vragen en problemen voor én probeert de bestaande oplossingen zelf uit. Ongestoord en volledig afgeschermd in een realistische en bedrijfsveilige omgeving.

Danny Vanrijkel: “In het magazijn van morgen kan de productiviteit met 10 tot 40% stijgen door investeringen in technologie. Maar om toegang te krijgen tot nieuwe oplossingen zijn bedrijven vandaag grotendeels afhankelijk van demonstraties op beurzen. Daar brengt Fabriek Logistiek verandering in. Bedrijven kunnen er, met eigen personeel en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving en voor een volledige procesflow uitproberen en vergelijken. Ook logistiek transport via binnenvaart kan er uitgetest worden.”

In het gebouw zijn twee units voorzien van een aantal procestechnieken voor warehousing. De eerste unit focust op palletwerking, de tweede is gericht op e-commerce. Beide ruimtes kan je, individueel of samen, huren op dagbasis of langer, en modulair inrichten. Ze zijn voorzien van procestechnieken voor alle onderdelen van warehousing: ontvangst, opslag en verzending. In deze ruimtes test je zelf uit of een nieuwe technologie of procesaanpassing de verwachte meerwaarde genereert. Je configureert een tijdelijk testplatform volledig naar eigen behoefte. Je voert alle tests uit met je eigen goederen en eigen personeel. Op die manier ervaar je zo realistisch mogelijk de bruikbaarheid van een nieuw concept. Je kan ook samenwerken met partners en/of aanbieders om je idee, de gezochte productoplossing of procesverandering uit te werken.

Daarnaast is er een derde ruimte ingericht permanent logistiek vormingscentrum waar VDAB (de Vlaamse variant van het UWV) nieuwe opleidingen aanbiedt door gebruik te maken van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur.

“Met deze werkwijze en schaalgrootte is Fabriek Logistiek de absolute voorloper in Vlaanderen,” aldus de projectmanager. “De wisselwerking tussen het testcentrum en de opleidingen zorgt voor een uniek aanbod van hoogopgeleide competente logistieke profielen. Zo plukt de volledige logistieke sector binnenkort de vruchten van Fabriek Logistiek.”

 Waarvoor kan je terecht in Fabriek Logistiek?

 • Je test een technologie of productontwikkeling in je eigen procesopstelling, met je eigen goederen en mensen, en realiseert oplossingen op maat.
 • Je ervaart concreet de effecten van het toevoegen van diensten zoals e-commerce op je magazijnwerking.
 • Je voert je proof of concept uit in een realistische omgeving.
 • Je bereidt de overschakeling naar een nieuwe technologie voor en minimaliseert de implementatiefouten.
 • Je leidt je personeel op in nieuwe technologieën.

Wie kan terecht bij Fabriek Logistiek?

Iedereen die logistieke processen wil testen, bijvoorbeeld

Bedrijven en instellingen

 • op zoek naar logistieke oplossingen,
 • die bedrijfsprocessen willen optimaliseren en veranderingsprojecten implementeren,
 • of nood hebben aan een logistieke opleiding.

Onderzoekers

 • die een nieuw product willen testen,
 • of een nieuw concept willen uitproberen in een realistische werkomgeving.

Aanbieders van innovatieve warehousingproducten

 • die hun logistieke oplossingen, technologieën, hardware en software ter beschikking willen stellen voor test, training en opleiding,
 • die een proof of concept willen opzetten in een volledige keten en dat ook willen demonstreren aan een grote groep gebruikers,
 • of samen met anderen een nieuwe oplossing willen uitwerken en testen in een bedrijfsveilige omgeving.

Opleidings- en onderwijsverstrekkers

 • die toegang willen krijgen tot de huidige en modernste technologie,
 • die praktijkervaring willen aanbieden met de allernieuwste producten,
 • die de meest actuele technieken, methodieken en expertise willen integreren in het lessenpakket.

 

Meer info

Meer info of zelf ook gebruik maken van deze logistieke testruimte? Kijk op www.fabrieklogistiek.be of neem contact op met:

Danny Vanrijkel
projectmanager
danny.vanrijkel@fabrieklogistiek.be
M +32 498 177 743

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport