Zero emission logistiek

Belang voor Zeeland 

Op dit moment is de klimaatopgave helder (min 49% CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990), maar zijn de mogelijkheden voor logistieke bedrijven om concrete stappen te zetten beperkt en de onzekerheden en onduidelijkheden over de ontwikkeling technologie en prijzen in de komende jaren zijn groot. De energietransitie vraagt om andere brandstoffen en investeringen in andere voer- en vaartuigen en mogelijk ook aanpassingen in logistieke netwerken. De actielijn ondersteunt bedrijven bij het verkennen, kiezen, testen van de verschillenden technologieën en het uitwerken en aanpassen van logistieke processen in de keten. Ook de noodzakelijke infrastructuur van nieuwe energiebronnen is van belang.   

Vraagstukken 

Binnen de actielijnen komen o.a. de volgende onderwerpen en vraagstukken aan de orde: 

 • Impact van internationale wetgeving en nationaal Klimaatakkoord op de logistiek 

 • Impact van regelgeving tot reductie van CO2: emissierechten, zorgplicht, milieuvergunning 

 • Impact van technologische ontwikkeling op logistieke toepasbaarheid en business cases 

 • Keuze voor technologie (accu, laadinfra, waterstof) in het wegvervoer 

 • Investeringen in laadinfrastructuur en voertuigen in het wegvervoer 

 • Inspanning door het bedrijfsleven voor balanceren energievraag op het net 

 • Brandstofcel in dieselelektrische schepen (waterstof) 

 • Aanpassen van logistieke netwerken en processen voor inzet van zero emissie. 

 • Samenwerking en lessons learned in Green Deal Binnenvaart en Zero Emissie Stadslogistiek 

Ambities 2019-2023 

De ambities van Zeeland Connect zijn om gezamenlijk met het logistiek bedrijfsleven in Zeeland een robuust investeringsplan te maken voor de transitie naar Zero Emissie Logistiek. Door middel van onderzoek en pilots wordt aan bedrijven inzicht gegeven in de technisch, logistiek en economisch haalbare oplossingen op gebied van energiedragers, inzet en onderhoud van voer- en vaartuigen, de inrichting van laadinfrastructuur, opwekking van energie. 

De beoogde resultaten zijn: 

 • Er zijn pilots uitgevoerd met verschillende type energiedragers en voer/vaartuigen: elektrische trucks, elektrische bestelbussen, waterstof voor trucks en binnenvaartschepen, etc.. 

 • 30 tot 40 verladers en vervoerders hebben met Zeeland Connect een individuele investeringsroadmap op maat waarbij rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van de logistiek om operatie, de omvang en kenmerken van het wagenpark en de mogelijkheden van bedrijven zelf energie op te wekken. 

 • Roadmap voor de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrische trucks en bestelbussen in Zeeland, waarbij rekening is gehouden met de totale vraag van de logistieke sector en de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de technologische ontwikkeling van de vervoersmiddelen 

 • MBO en HBO hebben hun curriculum ontwikkeld dat studenten voorbereid op investerings- logistieke en onderhoudsvraagstukken bij de transitie naar Zero Emissie Logistiek. In de MBO-opleidingen werken de opleidingen, regionale truckgaragebedrijven en studenten samen aan het ombouwen van een truck naar een elektrische truck. Daarmee bouwen ze kennis en ervaring op om in de toekomst onderhoud aan elektrische trucks te kunnen uitvoeren.